İmar Mevzuatı ve Mimari Danışmanlık

Yatırımcıların hayata geçirmeyi planladığı inşaat, yapı, tadilat vb… çalışmaların içerdiği mevzuat oldukça kapsamlı ve karmaşıktır. Biz bu karmaşık yapı içerisinde, mesleki bilgilerimiz, piyasa tecrübelerimiz ve partnerlerimiz sayesinde müşterilerimizin süreçlerini kısaltıp, sorunlarını çözmek amaçlı hizmet ve danışmanlık sağlamaktayız.

Aşağıdaki konular veya benzeri hususlar hakkında şirketimizden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

  • Tapu araştırma ve hizmet danışmanlığı

  • Mülkiyet hakkı araştırması

  • İmar mevzuatı

  • İskan ve Kadastro bilgi/analiz araştırmaları

  • Gayrimenkul satılması/kiralanmasına yönelik sözleşme mevzuatı

  • Belediye ile ilgili konularda imar tadilat ve proje çalışmaları

  • Kamulaştırma, özelleştirme, kentsel dönüşüm durumunda hukuki danışmanlık